Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015

Integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitud lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring, mida viiakse läbi iga kolme-nelja aasta tagant. 2015. aasta uuring on järjekorras kuues. Monitooring otsib vastuseid erinevatele keeleruumi, majanduslikku ebavõrdsust, tööturgu, ettevõtlikkust, haridust, ühiskonnaelus osalemist ning riigiinstitutsioonide usaldamist puudutavatele küsimustele.