Sündmused

Kõik sündmused (14)

21. juuni

14.00-16.00

Loov Euroopa programmi avavebinar

Kultuuriministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik Heili Jõe teeb Loov Euroopa programmi avaseminaril ettekande teemal "Loov Euroopa programmi üldsuunad ja prioriteedid".

18. juuni

Terve päev

Euroopa arheoloogiapäevad

18.-20. juunini toimuvad Euroopa arheoloogiapäevad. Eestigi osaleb üleeuroopalises programmis, kus seekord on fookus linnaarheoloogial ja eelkõige meie põneva ajalooga muinsuskaitsealadel.

18. juuni

11.00-15.30

Seminar „Pärand ja põlengud“

14.-18. juunini toimuvad Narva-Jõesuu kirikus paiknenud kunstivara konserveerimistalgud, mille lõpetab kultuuriväärtustele ja tuleohule keskenduv seminar „Pärand ja põlengud“. Seminar toimub Narva linnuse Refectoriumis ning see on vaadatav ka veebiülekandena.

17. juuni

Terve päev

Vabariigi Valitsuse istung

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse istungil, kabinetinõupidamisel ja pressikonverentsil.

17. juuni

16.00-19.00

Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu

Toimub Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu Tartu Ülikooli muuseumi (Lossi 25) valges saalis. Arutelul tutvustab Muinsuskaitseamet eelnõule laekunud arvamusi ja vastuväiteid ning ameti seisukohti.

17. juuni

16.00-18.00

Vestlusringide sari „Elavad vanalinnad“

Vestlusringide sarja „Elavad vanalinnad“ neljandal ja viimasel kohtumisel on tähelepanu keskmes Evald Okase muuseumi arendamine aastaringseks kunstikeskuseks Haapsalus ning Kuressaare sadamaaida restaureerimise projekt.

16. juuni

Terve päev

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress

Kultuuriminister Anneli Ott ja lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa osalevad VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil Eesti Rahva Muuseumis.

15. juuni

15.00-17.00

Eesti-UK mobiilsuse infoseminar

Kultuuriministeerium kutsub osalema huvilisi virtuaalsel Eesti-UK mobiilsuse infoseminaril, kus antakse ülevaade kultuuri- ja spordisektorit puudutavatest muudatustest Eesti ja UK vahelises reisimises ja töötamises seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega. Teemat tutvustavad Eesti ja Briti immigratsioonivaldkonna eksperdid.