Muusika

Eesti muusikaelu on mitmekesine ja aktiivne, mida tõestab ligi 2 miljonit kontserdikülastust aastas. Siinset muusikaelu iseloomustab žanrite rohkus, pikkade traditsioonide ja kõrge tasemega koorilaul, maailmas hinnatud heliloojad, dirigendid ja interpreedid ning suurte kogemustega kontserdi- ja festivalikorraldajad.

Muusika on tähtis eestlaste rahvusliku identiteedi kujundaja. 19. sajandil alguse saanud laulupeotraditsioon on Eesti muusikakultuuri arengut mõjutanud alates esimestest laulupidudest kuni praeguse ajani. Mastaapsed laulupeod ja kooride kõrge tase on laialdaselt tuntud ja hinnatud. Eesti väiksusele vaatamata on siinne muusika astunud kiireid ja pikki samme selle nimel, et jõuda maailma väärikamatesse kontserdimajadesse ja -lavadele. Täna on Eesti heliloojad, dirigendid, kollektiivid ja interpreedid oodatud mainekatele festivalidele ja muusikaelu tulipunktidesse üle maailma. Eesti muusikuid tuntakse. Nad on usaldusväärsed koostööpartnerid ja loomingulised liidrid.

Eesti helilooja Arvo Pärt on maailmas juba aastaid mängituim nüüdisaegne helilooja ning see avaldab suurt mõju ka siinsele muusikaelule. Helilooja loomingulist pärandit säilitab ja uurib SA Rahvusvaheline Arvo Pärdi Keskus. Peale Arvo Pärdi on rahvusvahelist tunnustust pälvinud nimetamisväärne hulk Eesti heliloojaid, näiteks Erkki-Sven Tüür, Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits, Helena Tulve, Liisa Hirsch jt.

Oleme uhked dirigentide ja muusikakollektiivide üle, kes Eesti kultuurisaadikutena tutvustavad meie muusikakultuuri üle maailma ning toovad koju märkimisväärseid tunnustusi, olgu selleks Grammy või Grammophone´i auhinnad, kõrged kohad konkurssidel või rahvusvaheliste meediaväljaannete kummardus meie tegijatele. Meie muusikaelu korraldusele on tunnustus seegi, et mitmed rahvusvahelised esindusorganisatsioonid on usaldanud just eestlastele oma aastakonverentside ja suurfestivalide korralduse. Nii võõrustasime 2019. aastal maailma nüüdismuusika assotsiatsiooni ISCM aasta tähtsündmust ning 2021. aastal toimub juba teistkordselt Eestis Euroopa Jazzivõrgustiku (Europe Jazz Network) aastakonverents ja festival.

Statistika

  • Muusikavaldkonnas tegutseb Eestis pea 2000 ettevõtet ja asutust ning ligikaudu 7000 inimest, kelle jaoks muusikaga seotud tegevused on põhitegevuseks ja sissetuleku allikaks.
  • Aastas käiakse Eestis kontserdil umbes 2 miljonil korral.

Eesti Statistikaameti andmebaas: muusika

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus 2015: muusika

Seadusandlus

Muusikavaldkonda reguleerivad peamiselt:

Haridus

Muusikakõrgharidust antakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aga ka Tallinna Ülikoolis. Peale nende tegutsevad Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ja Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpetatakse džäss- ja pärimusmuusikat.

Tähtsamad partnerid

Eesti Muusikanõukogu  
Muusikainstitutsioone ja professionaalseid muusikuid liitev ning esindav mittetulundusühing, millel on 2020. aasta kevade seisuga 48 liiget.

Eesti Muusika Infokeskus  
Keskuse põhieesmärk on tutvustada ja propageerida Eesti süvamuusikat nii kodu- kui ka välismaal, kogudes ja levitades infot Eesti heliloojate ja nende teoste, muusikaorganisatsioonide ja -sündmuste, interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Music Estonia
2014. aastal asutatud muusikavaldkonna ettevõtluse ja ekspordi edendamiseks loodud arenduskeskus ja esindusorganisatsioon, mis pakub erinevaid haridusprogramme ja praktikavõimalusi, samuti koordineerib Eesti esindatust rahvusvahelistel muusikavaldkonna kontaktsündmustel. Music Estoniasse kuulub 2020. aasta kevade seisuga 76 muusikaettevõtet.

Rahvusvaheline Arvo Pärdi Keskus  
Keskuse asutasid 2010. aastal Arvo Pärt ja tema perekond eesmärgiga luua võimalused helilooja loomingulise pärandi säilitamiseks ja uurimiseks just tema kodumaal Eestis ja emakeelses keskkonnas.

Eesti Pärimusmuusika Keskus  
Organisatsioon, mis toetab ja korraldab pärimusmuusika huviharidust ning korraldab pärimusmuusikakontserte ja Viljandi Pärimusmuusika Festivali.

Eesti Pillifond
Eesti Pillifond on edukaim kultuurisektorisse erarahastuse kaasaja Eestis ning aitab kaasa andekate muusikute rahvusvahelisele karjäärile, andes nende kasutusse kõrgelt hinnatud ajaloolised meistripillid.

Kontakt

Ivo Lille

muusikanõunik

Viimati uuendatud 11.10.2021