Ott: raamatukogud peavad üha enam aitama kaasa kultuuri kättesaadavusele

18.08.2021 | 09:25

Kultuuriminister Anneli Ott osales täna, 18. augustil Tallinna Lauluväljakul XVI Linnade ja Valdade Päevade kultuuri ja spordi töötoas. Minister tegi avaettekande olulisematest arengutest kultuuris ja spordis.
    • Jaga

„Suurematest sammudest lähiajal toon välja muudatused raamatukogunduses, sest rahvaraamatukogude roll on võrreldes varasema ajaga tuntavalt muutunud. Rahvaraamatukogud peavad kõigile Eesti elanikele tagama võrdsed võimalused, olgu selleks piiramatu juurdepääs informatsioonile ja teadmistele, võimalus end harida ja kultuurist osa saada, lugemisharjumusi kujundada ja digioskuseid arendada,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Järgmisel aastal jõustuvad rahvaraamatukogu seaduse muudatused nüüdisajastavad raamatukogude senist rolli ühiskonnas ja laienevad märgatavalt ka seni pakutavad teenused. Kindlasti on tähtis tõsta raamatukogude tipptehnoloogilist võimekust,“ lisas Ott. 

Linnade ja Valdade Päevade ettekannetes käsitletakse riigile ja omavalitsustele aktuaalseid teemasid. Näiteks arutletakse täna kultuuri ja spordi töötoas ka selle üle, milline on omavalitsuste roll laulu-ja tantsupeoliikumise toetamisel, juttu tuleb riiklikest algatustest, mis toetavad omavalitsusi lõimumise ja kohanemise valdkonnas. Lisaks võetakse kõne alla rahvamajade võimalused ja roll ning antakse ülevaade liikumisharrastuse kontseptsioonist ja selle valdkonna järgnevate aastate eesmärkidest. 
Täpsemat kava töötoas arutletavatest teemadest saab vaadata Linnade ja Valdade Päevade kodulehelt https://lvp.elvl.ee/18-08/.
 

Brita Tuuling

kommunikatsiooniosakonna nõunik