Rakendusuuring „Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus“

Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR ja Tallinna Ülikooli poolt läbi viidud ning Euroopa Regionaalarengu Fondi RITA programmi toel valminud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud rakendusuuring valmis 2018. aastal.

Uuringu eesmärgid

  • uurida eesti keelest muu emakeelega täiskasvanud elanikkonna eesti keele õppe vajadusi ja kogemusi;
  • keeleõpet korraldavate teenusepakkujate tagasisidet keeleõppe korraldusele;
  • tööturuteenusena pakutava eesti keele õppe asjakohasust ja tulemuslikkust.

Tulemuste analüüsi põhjal tehakse poliitikasoovitusi, kuidas muuta riigi korraldatud täiskasvanute eesti keele õpet.

Viimati uuendatud 07.07.2021