Muusikakonkursside toetamine

Toetuse eesmärk on tagada Eesti rahvuskultuurile ning interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikakonkursside ning noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste Eestis toimumine.

Toetust võivad taotleda:

  • Eestis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetamine

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja kaasfinantseerijate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 74 000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2021. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2021. aasta eelarve kinnitamist.

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

üleriigilise tähtsusega muusikakonkursse ning noorte muusikute erialast taset tõstvaid sündmusi, mille kogueelarve on vähemalt 15 000 eurot ja mis toimuvad Eestis.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avaneb 1. detsembril 2020. Taotluste esitamise tähtpäev on 8. jaanuaril 2021.

Komisjon

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Sten Lassmann - Eesti Interpreetide Liit
Tatjana Kozlova-Johannes - Eesti Heliloojate Liit
Margit Raag - Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ
Ivo Lille - G. Otsa nimeline Muusikakool
Toomas Vavilov - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Abikõlblikkuse periood

Nii muusikakonkursside kui ka noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar - 31. detsember 2021.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Kontakt

Madli-Liis Parts

muusikanõunik

Viimati uuendatud 05.11.2020