Muusikafestivalide ja suursündmuste toetamine

Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikafestivalide järjepidevus ja areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks, parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Toetust võivad taotleda:

  • Era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
  • Kohaliku omavalitsuse asutused.
  • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega  toetus on tunnistatud ebaseaduslikus, väärkasutatuks või ühisturuga kokku sobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, keda loetakse Euroopa Komisjoni määruse mõistes raskustes olevateks.

Toetamine

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja kaasfinantseerijate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) osa moodustab projekti kogumaksumusest:

  • Eesti registrisse kantud eraõiguslike juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate esitatud projektide oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.
  • Eesti registrisse kantud riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute esitatud projektide oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 80%. 

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 440 000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2021. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2021. aasta eelarve kinnitamist.

Kontakt

Madli-Liis Parts

muusikanõunik

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

2021. aasta toetusprogrammi II voor avanes 6. aprillil 2021 a. Taotluste esitamise tähtpäev oli 5. mai 2021.

Muusikafestivalidele ja suursündmustele, mis toimuvad 1. märtsist - 31. augustini 2021 oli taotluse esitamise tähtpäev 4. detsember 2020.

Muusikafestivalidele ja suursündmustele, mis toimuvad 1. septembrist 2021 - 28. veebruarini 2022 on taotluse esitamise tähtpäev 5. mai 2021.

Komisjon

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Imbi Tarum - MTÜ Eesti Muusikafestivalid
Kerri Kotta - Eesti Heliloojate Liit
Kirke Karja - Eesti Jazzliit
Lauri Õunapuu - August Pulsti õpistu
Endrik Üksvärav - MTÜ Eesti Muusikanõukogu
Henry David Varema - Eesti Interpreetide Liit

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

  • üleriigilise tähtsusega muusikafestivalide läbiviimist ja muusikaliste suursündmuste korraldamist Eestis, mille kogueelarve ületab 25 000 eurot.

Abikõlblikkuse periood

Taotlusvoor jaguneb kaheks perioodiks:

  • Festivalidel, mis toimuvad 1. märtsist - 31. augustini 2021, on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar - 31. august 2021.
  • Festivalidel, mis toimuvad 1. septembrist 2021 - 28. veebruarini 2022, on abikõblikkuse periood 1. augustist 2021 - 1. märtsini 2022.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Viimati uuendatud 17.05.2021