Loomeliitu mittekuuluva loovisiku loometoetuse taotlemise tingimused

Taotleja:
 • ei kuulu ühtegi loomeliitu (Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Balletiliit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Esitajate Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Lavastuskunstnike Liit);
 • tegutseb ühel järgmistest loomealadest: arhitektuur, audiovisuaalne kunst, disain, etenduskunst, helikunst, kirjandus, kujutav kunst või stsenograafia;
 • ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel ega ole avalikus teenistuses;
 • on kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid on selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses;
 • on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
 • ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
 • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
 • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
 • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
 • võib loometoetuse maksmisele eelnenud kuul olla saanud kuni 584 eurot (bruto) võlaõigusliku lepingu alusel tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni;
 • loometoetusele lisaks võib teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot (bruto).

Viimati uuendatud 21.04.2021