Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2011

Kultuuriministeeriumi tellimusel valmis Praxise, TNS Emori ja Tartu Ülikooli teadlaste koostatud 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring.

Monitooring hõlmas rahvussuhete ja identiteedi, tööturu, hariduse, väärtuste ja poliitiliste eelistuste, osaluse ja meediatarbimise valdkondi ning käsitles ka uusimmigrantide kohanemise probleeme.

Uuringu eesmärgiks oli koguda võrdlevaid andmeid, et jälgida ühiskonna protsesse ja kaardistada olulisemaid lõimumisvaldkondi ja -sihtrühmi. Monitooringu tulemused on sisendiks uuele riiklikule lõimumiskavale perioodil 2014–2020.

Viimati uuendatud 22.04.2021