Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2008

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2008 aruande autoriteks on: Raivo Vetik, Marju Lauristin, Jelena Helemäe, Külliki Korts, Jüri Kruusvall, Gerli Nimmerfeldt, Ellu Saar, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm.