Teabenõue

Siin leheküljel olevat vormi kasutades saate esitada ministeeriumile küsimusi, ettepanekuid ja teavet.

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. 
 
Vastame teile viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.


Teavet võib küsida ka:

  • Kohapeal suuliselt või kirjalikult.
  • Postiaadressil: Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.
  • E-posti aadressil: min@kul.ee
  • Telefonil: 628 2222
  • Faksiga: 628 2200
  • Täites alloleva vormi.

Teabenõuete esitamise, eri päringuliikide ning teabenõude täitmise nõude järgimise kohta leiab täpsemat infot Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Selgitustaotlus

Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega.

Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, ministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning valitsemisala ja tegevuse kohta.

Vastame Teile hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.
 

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha ministeeriumile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet. 
 
Vastame Teile hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Päring isikuandmete kohta

Juhul kui Te soovite informatsiooni seoses Kultuuriministeeriumi teostatud päringuga rahvastikuregistrist Teie isikuandmete koha, siis informeerime, et nimetatud isikuandmete päringud tehakse alljärgnevatel juhtudel:

Viimati uuendatud 12.04.2021