Stipendiumid, preemiad

Kultuuriministeerium eraldab spordivaldkonnas igal aastal riiklikke elutöö preemiaid, aastapreemiaid ja stipendiume.

ELUTÖÖ JA AASTAPREEMIAD

Eesti Vabariigi spordipreemiaid määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest ja antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise raames.

Igal aastal antakse välja kaks elutööpreemiat ning kuus aastapreemiat. Elutööpreemia suurus on alates 2012. aastast 40 000 eurot ning aastapreemia suurus 9600 eurot.

Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale.

Aastapreemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel, panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusse, mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul.

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada ministeeriumid, omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus.

Preemia määratakse füüsilisele isikule. 

Ettepanekute esitamine algab detsembri algul. Avaldus spordipreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile spordipreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Avalduste esitamise tähtpäev on igal aastal 10. jaanuar.

Kiirelt kätte

Vabariigi valitsuse määrus "Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord"

 Varasemad spordipreemiate saajad

Varasemad spordistipendiumide saajad

RIIGI SPORDISTIPENDIUMID

Kaks korda aastas on võimalik taotleda sportlasele riiklikku spordistipendiumi.

Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. 

Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

Stipendiumi suurus 2020. aastal on 840 eurot poolaastas.

Stipendiumide määramise aluseks on spordialaliitude ja maakondade spordiliitude ettepanekud.

Kandidaatide esitamise tähtajad on igal aastal 15. märts ja 15. september.

Taotlusi saab esitada läbi Eesti spordiregistri spordiosakonna toetuste elektroonilise keskkonna www.spordiregister.ee/toetused.

Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse.

Kontakt

Margus Klaan

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 11.01.2021