Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete täitmine

Eesti on sõlminud kultuurisätteid sisaldavaid leppeid rohkem kui 50 riigiga üle maailma.

Koostöölepped ja -programmid võimaldavad arendada ja toetada kahepoolset koostööd välisriikide ja nende kultuuriasutustega. Sageli toimub koostöö saatkondade vahendusel ja kahe maa kultuuriministeeriumite aktiivsel osalusel.

Toimivate lepete ja programmide puhul on võimalik kahe riigi koostöös ja rahastamisel korraldada suuremaid üritusi, mis muidu võimalikud ei oleks.

Lepete ja programmide raames toimuvaid tegevusi toetatakse vastastikususe põhimõttel.

Eestis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool väliskülaliste vastuvõtuga seotud kulud (Eestisse sõidu kulud katab partnerriik) ning välisriigis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool sõidukulud (vastuvõtukulud katab partnerriik). Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastamisallikatega Eestis.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Lisainfo

Kontakt

Kalmar Kurs

välissuhete osakonna juhataja

Viimati uuendatud 13.08.2021