Muinsuskaitsenõukogu koosseis

Muinsuskaitse Nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt ning ülikoolide, teadusasutuste, ühenduste ja liitude esindajad. Nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister neljaks aastaks. Muinsuskaitse Nõukogu koguneb reeglina neli korda aastas.

Riin Alatalu - Muinsuskaitse Nõukogu esimees, ICOMOS Eesti esindaja

Monika Karu - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse esindaja

Katri-Liis Ennok - Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja

Jaak Huimerind - Eesti Arhitektide Liidu esindaja

Kaido-Allan Lainurm - Eesti Mõisate Ühenduse esindaja

Mihkel Mäger - Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kinnisvaraarenduse direktor

Maris Mändel - Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna esindaja

Peep Pillak - Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja

Anton Pärn - Muuseuminõukogu esindaja

Priidu Pärna - Eesti Omanike Keskliidu esindaja

Erki Russow - arheoloogia valdkonna ekspert

Viljar Vissel - kunstimälestiste ekspert

Kädi Koppe - Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja

Viimati uuendatud 19.01.2021