Disain

Disain on Eestis jõudsalt edenev loomevaldkond, mis hõlmab toote-, teenuse-, graafilist ja moedisaini, kuid üha enam seostame disaini inimkeskse ja loova probleemilahendamise viisi ehk protsessiga.

Aastast 2014 on disain Kultuuriministeeriumi haldusalas. Varasematel aastatel kuulus disain Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Disainipoliitika oli osa Eesti 2007–2013. aasta ettevõtluspoliitikast. Aastatel 2012–2013 viidi ellu disainivaldkonna riiklikku tegevusplaani.

Tegemist oli disainikasutuse arengule suunatud riikliku toetuspoliitika esimese faasiga. Tegevuskava eesmärk oli suurendada disainikasutust ettevõtluses ning soodustada disaini kui olulise loomemajandussektori arengut. Erinevate ministeeriumide ja organisatsioonide eestvedamisel ning koostöös viidi ellu disainialast teadlikkust ja teadmisi ning oskusi suurendavaid tegevusi, toetati disainibüroode arengut ja nende ekspordi kasvu ning edendati disainihariduse kvaliteeti.

Kultuuriministeerium osales 2016-2018 valdkondliku arenduskeskuse ja strateegilise partneri Eesti Disainikeskuse eestvedamisel disainivaldkonna visioonidokumendi loomisel.

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel viiakse läbi disainikasutuse uuringuid, mille eesmärk on kaardistada ja analüüsida disainikasutust nii era- kui ka riigi osalusega ettevõtetes ning riigi asutatud sihtasutustes, et saada tervikpilt disainikasutuse määrast ja arenguvõimalustest.

Kultuuriministeerium teeb koostööd Sotsiaalministeeriumi jt asutuste ning organisatsioonidega elukeskkonna ligipääsetavuse edendamiseks ja universaalse disaini põhimõtete rakendamiseks kõigile kättesaadava elukeskkonna kavandamisel ja loomisel. Kultuuriministeerium osaleb ligipääsetavuse nõukogu töös.

Eesti Disainikeskuse juhtimisel ellu viidud Siseministeeriumi innovatsiooniprogramm on ilmekaks näiteks, et avalik sektor saab ja peabki olema innovaatiline ning saadud kogemust kavatsetakse edasi kanda nii ministeeriumis kui haldusala sees.

Haridus

Disainialast kõrgharidust saab omandada Eesti Kunstiakadeemias, magistriõppe tasemel Tallinna Tehnikaülikoolis (disain ja tootearendus) ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (teenuste disain ja juhtimine). Rakenduskõrgharidust Kõrgemas Kunstikoolis PallasEesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis ja Euroakadeemias. Kutseharidust Kuressaare Ametikoolis ja Tartu Kunstikoolis.

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Disainikeskusega koostati 2015-2016. aastail disainiõppe valikkursus üldhariduskoolide gümnaasiumiastme õpilastele. Kursust piloteeriti 2017. aastal kuues koolis. Aates septembrist 2017 on valikkursuse „Disainiprotsess“ tööversioon ja selle rakendamiseks koostatud juhendmaterjalid õppeprotsessi läbiviimiseks avalikustatud riigi õppekava infoportaalis ning gümnaasiumid saavad seda oma õppeplaani kokkupanemisel rakendada.

Disainiöö

Disainiöö on igal sügisel Tallinnas korraldatav disainifestival, mille eesmärk on lahti mõtestada disaini olemust ning otsida disaini piire. Festivalil toimuvad seminarid, töötoad, näitused, konkursid ja etendused. Vaata lisa Disainiöö veebilehelt.

Disainiauhinnad

Disainiööl antakse välja ka Eesti disainiauhindu. Disainiauhindade eesmärk on väärtustada, tunnustada ja propageerida head disaini, mis pakub peale esteetilise naudingu lahendusi, kuidas elukeskkonda loodust säästes ja jätkusuutlikult paremaks muuta. 

Lisaks annab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Ettevõtluse Auhinna konkursi raames üle ühe aasta välja Aasta Disainirakendaja tiitlit, mille eesmärgiks on esile tõsta ettevõtet, kelle edu on oluliselt kasvanud tänu disaini strateegilisele rakendamisele oma toodete või teenuste arendamisel või ettevõtte juhtimises. Ettevõtluse Auhinna konkurss on riigi kõrgeim tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele. Vaata lisa EASi veebilehelt.

Tähtsamad partnerid

Ettevõtluse Arendamise SA
Riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, mille ülesanne on ellu viia Eesti ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti Disainikeskus
Sihiks on olla valdkonna ühenduslüli disaineri ja tellija vahel, ning ühtlasi olla mõttemustri „disain kui lisandväärtuse looja ja innovatsiooni võimendaja“ eestkõneleja. Uuri lisa Eesti Disainikeskuse veebilehelt.

Eesti Disainerite Liit
Disainereid liitev ja esindav ühendus, mis on loodud 1989. aastal ja mille üldeesmärk on seista Eesti disaini eest.

Eesti Kujundusgraafikute Liit
EKGL eesmärk on loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine. EKGLi kuuluvate kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Muuseumi kogule pandi alus 1919. aastal koos Eesti Kunstimuuseumi rajamisega. Muuseumi kollektsioonis on kõige väärtuslikum ja ülevaatlikum eesti professionaalse tarbekunsti ja disaini kogu.

Kontakt

Veronika Valk-Siska

arhitektuuri- ja disaininõunik

Viimati uuendatud 16.01.2021