Eesti kultuuriesindajad

Eesti kultuuri tutvustamisega välisriikides ning rahvusvahelise kultuurikoostööga tegeleb võrgustik, mille olulisteks liikmeteks on Eesti kultuuriesindajad seitsmes välisriigis. Kultuuriesindajate ehk Eesti välisesindustes töötavate erialadiplomaatide peamiseks ülesandeks on eesti kultuuri tutvustamine asukohamaal ning kahe maa vaheliste kultuurisuhete edendamine ja hoidmine.

Eesti kultuuriesindajana Brüsselis EV Alalises Esinduses EL juures töötab alates 2020. aasta 15. augustist Kadri Jauram.

Brüsseli esindaja ülesannete hulka kuulub lisaks kultuuriesindaja tavaülesannetele Eesti huvide esindamine Euroopa Liidus Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes.

Eesti kultuuriüritustega Belgias saab tutvuda Brüsseli Eesti Suursaatkonna veebilehel.

Eesti kultuuriesindajana Pariisis töötab alates 15. augustist 2020 Eike Eller.

Eesti kultuuriüritustega Pariisis saab tutvuda Pariisi Eesti Suursaatkonna veebilehel.

Eesti kultuuriesindajana Helsingis töötab alates 1. detsember 2015 Anu Kippasto.

Eesti kultuuriüritustega Soomes saab tutvuda Helsingi Eesti Suursaatkonna veebilehel.

Eesti kultuuriesindajana Moskvas töötab alates 2014. aastast Dimitri Mironov.

Eesti kultuuriüritustega Venemaal saab tutvuda Moskva Eesti Suursaatkonna veebilehel .

Eesti kultuuriesindajana Londonis töötab alates 2015. aastast Kersti Kirs.

Eesti kultuuriüritustega Suurbritannias saab tutvuda Londoni Eesti Suursaatkonna veebilehel.

Eesti kultuuriesindajana Berliinis töötab alates 2016. aastast Merit Kopli.

Eesti kultuuriüritustega Saksamaal saab tutvuda Berliini Eesti Suursaatkonna veebilehel.

Eesti kultuuriesindajana New Yorgis töötab alates 2017. aastast Jaanika Peerna.

Eesti kultuuriüritustega New Yorgis saab tutvuda New Yorgi Eesti peakonsulaadi veebilehel.

Viimati uuendatud 30.08.2021