Stipendiumid ja preemiad

Kultuuriministeerium valmistab ette riiklike kultuuri- ja spordipreemiate väljaandmist ning annab välja stipendiume kultuuri ja spordi valdkonnas.

Kultuuripreemiad

Eesti Vabariigi kultuuripreemiad määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal ja antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise raames.

Igal aastal antakse välja kolm elutööpreemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning viis preemiat eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. 

Kultuuri elutööpreemia suurus on alates 2012. aastast 64 000 eurot ning aastapreemia suurus 9600 eurot.

Tingimused

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada loomeliidud, teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus, preemia senised laureaadid, kohalikud omavalitsused.

Preemia määratakse füüsilisele isikule.

Ettepanekute esitamine

Ettepanekute esitamine algab detsembri algul. Avaldus kultuuripreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile kultuuripreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Avalduste esitamise tähtpäev on igal aastal 10. jaanuar.

Spordipreemiad

Eesti Vabariigi spordipreemiaid määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest ja antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise raames.

Igal aastal antakse välja kaks elutööpreemiat ning kuus aastapreemiat. Elutööpreemia suurus on alates 2012. aastast 40 000 eurot ning aastapreemia suurus 9600 eurot.

Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale.

Aastapreemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel, panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusse, mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul.

Tingimused

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada ministeeriumid, omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus.

Preemia määratakse füüsilisele isikule. 

Ettepanekute esitamine

Ettepanekute esitamine algab detsembri algul. Avaldus spordipreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile spordipreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Avalduste esitamise tähtpäev on igal aastal 10. jaanuar.

Kultuuristipendiumid

Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid on suunatud peamiselt õppetoetusena õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning võimalusel ka oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks.

Kultuuristipendiumide välja andmise aluseks on riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus.

Kultuuriminister võib aastas välja anda kokku 20 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 2300 eurot.

Tingimused

Taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada loomeliidud, kohalikud omavalitsused ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri või haridusalane tegevus.

Füüsilised isikud iseennast stipendiumile esitada ei saa.

Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele.

Soovitatav on lisada ka kooli kinnituskiri, mis tõestab käimasolevaid või algavaid õpinguid.

Komisjoni kuuluvad:

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp, komisjoni esimees
Arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska
Audiovisuaalnõunik Siim Rohtla
Kirjandusnõunik Asta Trummel
Kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre
Muusikanõunik Madli-Liis Parts
Teatrinõunik Katre Väli

Määramine

Sarnaselt viimastele aastatele on ka tänavune prioriteet stipendiumide määramisel terve õppeaasta toimuva magistri- või doktoritaseme õppe toetamine välismaa kõrgkoolis või teadusasutuses. Taotluses toodud tegevuse puhul hinnatakse valdkondliku mõju olulisust. Ettepaneku kultuuristipendiumide määramiseks teeb kultuuristipendiumide komisjon ning käskkirja stipendiumide määramiseks allkirjastab kultuuriminister.

Taotlemine

Avaldus kultuuristipendiumi määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.

2021. aasta kultuuristipendiumide taotluste esitamise tähtpäev on 25. oktoober. 

Aruandlus

Stipendiaadil tuleb esitada Kultuuriministeeriumile vormikohane aruanne stipendiumi kasutamise kohta.

2020. aasta kultuuristipendiumide aruannete tähtpäev on 31. august 2021.

Spordistipendiumid

Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

Spordistipendiumide välja andmise aluseks on riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord.

Tingimused

Stipendiumide määramise aluseks on spordialaliitude ja maakondade spordiliitude taotlused.

Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse.

Taotlemine

Taotlusi saab esitada läbi Eesti spordiregistri spordiosakonna toetuste elektroonilise keskkonna https://www.spordiregister.ee/toetused/.

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. märts ja 15. september.

Eduard Wiiralti nimeline stipendium

Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi eesmärk on edendada kunstiüliõpilaste õppe- ja loomingulist tegevust ning toetada nende enesetäiendamist. Stipendiumi makstakse Eduard Wiiralti teoste kasutamise eest kogutud autoritasudest. 

Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Juhul, kui autoritasusid koguneb rohkem kui ühe stipendiumi jagu, võib komisjon teha kultuuriministrile ettepaneku mitmele isikule stipendiumi määramiseks. 

Kultuuriministeerium Eduard Wiiralti autoritasude seadusjärgse pärijana asutas stipendiumi 2004. aastal.

Eesti Kunstimuuseum (EKM) lisab stipendiumile muuseumi kuldkaardi. Kaart on nimeline ning annab selle omanikule eluaegse tasuta külastusõiguse kõigis EKMi muuseumides.

Tingimused

Stipendiumi võib taotleda üliõpilane, kes õpib täiskoormusega õppekaval, mis on seotud kujutava kunstiga ja mille lõpetamisel antakse riiklikult tunnustatud diplom.

Stipendiumide määramisel hindab komisjon taotleja eelnevat loomingulist tegevust ja kunstnikupositsiooni isikupärasust portfoolio põhjal, stipendiumi kasutamise eesmärke, taotluse motiveeritust ja akadeemilisi tulemusi.

Taotlemine

Taotlemiseks tuleb Kultuuriministeeriumile esitada:

  • digiallkirjastatud avaldus koos taotleja kontaktandmetega;
  • taotleja loomingulist ja erialast tegevust tutvustav kokkuvõtlik portfoolio, eelistatult digitaalselt vormistatuna (nt koduleht, PDF-esitlus) või digitaalse lisaga;
  • väljavõte õpinguraamatust või tõend õppimise kohta ja kinnitatud väljavõte õpitulemustest;
  • motivatsioonikiri, milles taotleja tutvustab oma kunstnikupositsiooni, loomingulisi eesmärke ja plaane stipendiumi kasutamiseks.

Dokumendid palun esitada Kultuuriministeeriumile e-posti aadressil min@kul.ee või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.

2021. aasta taotluste esitamise tähtpäev on 15. november.

Artur Lemba nimeline loominguline stipendium

Artur Lemba nimelise loomingulise stipendiumi eesmärk on toetada heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust, samuti Artur Lemba loomingu või temaga seotud tegevuste uurimist. Stipendiumi makstakse Artur Lemba teoste kasutamise eest kogutud autoritasudest.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Kultuuriministeerium Artur Lemba autoritasude seadusjärgse pärijana asutas stipendiumi 2018. aastal. Vaata seniseid stipendiumi saajaid.

Tingimused

Stipendiumit võib taotleda üliõpilane, kes õpib täiskoormusel ning kelle õpingud on seotud heliloomingu, klaveri või muusikateaduse erialadega, mille lõpetamisel antakse riiklikult tunnustatud diplom.

Stipendiumide määramisel hindab komisjon taotleja eelnevat loomingulist tegevust, stipendiumi kasutamise eesmärki, taotluse motiveeritust ja erialalisi akadeemilisi tulemusi.

Määramine

Ettepaneku stipendiumide määramiseks teeb komisjon ning esitab käskkirja allkirjastamiseks kultuuriministrile.

Taotlemine

Taotlemiseks tuleb Kultuuriministeeriumile esitada:

  • digiallkirjastatud avaldus koos taotleja kontaktandmetega;
  • loomingulist ja erialast tegevust tutvustav kokkuvõte;
  • motivatsioonikiri, milles tutvustatakse oma loomingulisi eesmärke ja stipendiumi planeeritud kasutust;
  • väljavõte õpinguraamatust või tõend õppimise kohta ja kinnitatud väljavõte õpitulemustest.

2020. aasta taotluste esitamise tähtpäev oli 23. november.

2020. aasta konkursi tingimused ja komisjoni koosseis on Kultuuriministeeriumi dokumendiregistris.

Viimati uuendatud 14.10.2021