Võru Instituudi direktorina jätkab Kaido Kama

13.11.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Võru Instituudi direktori valimise komisjon esitas kultuuriminister Margus Allikmaale ettepaneku kinnitada Kaido Kama Võru Instituudi direktori ametikohale. Kultuuriminister sõlmis Kamaga töölepingu viieks aastaks, leping lõpeb 13. novembril 2007.a. Kaido Kama on olnud Võru Instituudi juht alates 1997. aasta novembrist. Konkurss kuulutati välja seoses tähtajalise töölepingu lõppemisega ning sellele ametikohale kandideeris viis inimest.

Sobiv kandidaat pidi tundma Võrumaa traditsioone ja kultuuripärandit, omama juhtimistöö varasemat kogemust ning suhtlemisoskust ja koostöövalmidust.

Võru Instituudi direktori valimise komisjoni kuulusid: esimees: Reet Mikkel - Kultuuriministeeriumi asekantsler kantsleri ülesannetes, aseesimees: Paul Hagu - Võru Instituudi teadusnõukogu esimees ja liikmed: Jaan Pulk - Võru Instituudi teadusnõukogu aseesimees, Jüri Viikberg - Võru Instituudi teadusnõukogu liige, Asta Õim - Emakeele Seltsi teadussekretär, Mall Kaevats - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna nõunik, Linda Sade - Kultuuriministeeriumi eelarve osakonna juhataja ning sekretär: Evi Randoja - Kultuuriministeeriumi personalitalituse juhataja.

Kultuuriministeerium

-