Uussisserändajate kohanemine algab lihtsatest kontaktidest

29.10.2021 | 09:51

Uussisserändajate jaoks on oluline kokkupuudete tekkimine kohalike inimeste ning neid ümbritsevate uute tavadega. Milline roll on näiteks tööandjatel ja ülikoolidel või kuidas üldse värskelt riiki saabunuid paremini toetada, kirjutab Anna Mäkinen kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonnast.
    • Jaga

Uussisserändajate esmase kohanemise ja sotsialiseerumise toetamisel on Eestis suur roll neid vastuvõtvatel asutustel, näiteks tööandjatel või ülikoolidel. Viimane integratsiooni monitooring näitab, et need on ka peamised kohad, kus uussisserändajad kõige rohkem eestlastega kokku puutuvad.

Neil, kelle töökohal või koolis mingil põhjusel pole sotsiaalsed kontaktid tekkinud, on raskem ühiskonnas edukalt hakkama saada ning neil on kõrgem risk isolatsiooni jääda. Seetõttu on oluline soodustada sotsiaalsete võrgustike tekkimist uussisserändajatel, et nad õpiksid Eesti riiki ja ühiskonda tundma ning suudaks aktiivselt ühiskonnaelus osaleda.

Eelmisel, 2020. aastal alustas ürituste sari, mille eesmärk oli kokku tuua uussisserändajad ja kohalik kogukond. Koos sai käia mitmesugustel sündmustel ja töötubades, et ühiste huvidega inimesed omavahel kokku saaksid. Selleks sai leitud kaks partnerit – MTÜ Estonishing Evenings, kes korraldas 12 üritust Tallinnas, ning Tartu Rahvusvaheline maja, kes korraldas 14 üritust Tartus. Tallinn ja Tartu said valitud seetõttu, et need on suurima uussisserändajate arvuga linnad Eestis.

Ürituste kava kokku pannes peeti eelkõige silmas teemasid, mis on aktuaalsed, silmaringi laiendavad ja võimaldaksid inimestel omavahel lihtsalt suhelda. Nii said kokku näiteks kokandus-, käsitöö- või isegi tantsuhuvilised. Toimus ka üritusi, kus arutleti ühiskondlikult olulistel teemadel nagu vaimne tervis, religioon ja keskkonna hoidmine. Mitmed organisatsioonid ja koostööpartnerid said võimaluse oma tegevusi tutvustada ja uusi liikmeid leida. Oluline oli seegi, et ürituste käigus ärgitati osalisi julgelt sõna võtma ja jätkama suhtlemist ka hiljem. Teemad olid ennekõike valitud nii, et need puudutaksid nii kogukonda kui ka uussisserändajad ühiselt.

Vaatamata koroonapandeemiast tingitud piirangutele said kõik planeeritud üritused edukalt läbi viidud. Osalejate ja partnerite tagasiside oli väga positiivne ning nii Tallinna kui Tartu puhul sai ürituste osalusmäära eesmärk isegi ületatud.

Tartu Rahvusvahelise maja algatusel valmis ürituste mõjuanalüüs, millest ilmnes, et säärased sotsialiseerumisüritused on väga tähtsad Eestis elavate uussisserändajate kohanemisel ja lõimumisel. Osalejad on välja toonud, et üritused avasid neile võimalusi tutvuda teiste Eestis elavate välismaalastega, leida eestlastest sõpru, omandada uusi teadmisi, tegeleda hobidega ning lihtsalt toredalt aega veeta.

Nii Estonishing Evenings MTÜ kui ka Tartu Rahvusvaheline maja on ka enne seda projekti välismaalastele üritusi korraldanud. Seda plaanitakse kindlasti vabatahtlikult jätkata ka tulevikus.

Anna Mäkinen

kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist