Uus aasta toob kultuurivaldkonna seadustesse muudatusi

22.12.2014 | 13:45

2015. aasta algusest jõustuvad mitmed seadusemuudatused, mille väljatöötamine koostöös kultuurivaldkonna esindajatega iseloomustas lõppevat aastat. Need puudutavad näiteks loominguliste töötajate töölepinguid, loomeliitude üle arvestuse pidamist või ka kunstiteoste tellimise korda.
    • Jaga

2015. aasta algusest jõustuvad mitmed seadusemuudatused, mille väljatöötamine koostöös kultuurivaldkonna esindajatega iseloomustas lõppevat aastat. Need puudutavad näiteks loominguliste töötajate töölepinguid, loomeliitude üle arvestuse pidamist või ka kunstiteoste tellimise korda.


1. jaanuaril 2015 jõustub etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muudatus, mis täpsustab loomingulises valdkonnas töölepingute sõlmimise korda. Edaspidi võib samasisulise töö tegemiseks sõlmida tähtajalist lepingut reeglina kaks korda järjest, seejärel muutub konkreetne töösuhe tähtajatuks. Erandiks on etendusasutuse loomingulise juhiga sõlmitavad tähtajalised töölepingud, mis ei muutu järjestikuse pikendamise tulemusel lõpuks tähtajatuks.

Uue aasta esimesest päevast hakkab kehtima loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatus, mille alusel võetakse kasutusele loomeliitude andmekogu. See võimaldab pidada loomeliitude üle arvestust ja teostada järelevalvet loomeliitude seadusega kehtestatud nõuete täitmise üle. Lisaks aitab andmekogu paremini planeerida loomeliitudele makstava toetuse suurust ja on abiks ka loomeliitudele arvestuse pidamisel oma liikmeskonna üle.

Kultuuri- ja spordivaldkonda puudutab tulumaksuseaduse muudatus, mis täpsustab stipendiumide mõistet ning määratleb, millal ja kellele ning mis ulatuses võib stipendiumi maksta. Sellega seonduvalt muudeti Eesti Kultuurkapitali seadust, et tagada kultuurkapitali makstavate toetuste tulumaksuvabastus, needki muudatused jõustuvad 1. jaanuarist.

Lisaks hakkab kehtima muinsuskaitseseaduse ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse  muudatus, mis hõlmab väärteokoosseise ning on seotud karistusõiguse üldise ülevaatamisega Justiitsministeeriumi algatusel.

Kunstiteoste tellimise seaduse muudatused, mille tulemusel muutub kunsti tellimine avalikku ruumi selgemaks ja hõlpsamaks, jõustuvad 1. veebruaril 2015.

Katrin Arvisto

nõunik