Riigi kultuuri- ja spordiasutused said 4,1 miljonit kriisiabi

22.10.2021 | 13:37

Lõppenud on kriisiabi taotlusvoor, mille raames jagati 4 143 170 eurot kriisiabi kultuuri-ja spordivaldkonna avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutustele ning valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele.
    • Jaga

„Kultuuri- ja spordivaldkonna tegevuse piiramine kriisi kõrghetkel tõi kaasa olulisel määral omatulu teenimise võimaluste vähenemise, mille mõjude leevendamiseks oli vältimatu, et riigiga seotud asutused, mille osas on riigil omanikuna kohustused, saaksid vajaliku tuge,” ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Suuremateks toetusesaajateks olid näiteks Sihtasutus Eesti Meremuuseum (600 271 eurot), Sihtasutus Rakvere Teatrimaja (343 214 eurot), Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum (331 798 eurot) ja Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum (301 167 eurot). 

Lisaeelarve kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus oli 42 miljonit eurot. Tänu lisaeelarvele on suudetud hoida kultuurivaldkonna struktuure ning tagada toetused vabakutselistele loovisikutele.

Täpsemalt saab toetuse saajate kohta lugeda käskkirjast

Hannus Luure

kommunikatsiooniosakonna nõunik