Otsime oma meeskonda kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialisti

20.05.2021 | 09:07

Peaspetsialisti ülesanne on uussisserändajate kohanemist ja hilisemat lõimumist toetavate mitmekülgsete teenuste ja valdkonna partnerlussuhete arendamine ning uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi sujuva toimimise ja arendamise eest vastutamine. Konkurss kestab 14. juunini.

Maris Pern

personalijuht