Ootame oma meeskonnaga liituma kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunikku

29.09.2021 | 15:43

Nõuniku ülesanne on lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna strateegilisele planeerimisele, vajaliku õigusruumi arendamisele ja ressursside kavandamisele kaasaaitamine ning valdkonna seisundi ja arengu hindamine, rõhuasetusega valdkonna digitaliseerimisel ning valdkondlike (koostöö)projektide algatamisel ja elluviimisel. Konkurss kestab 20. oktoobrini.

Maris Pern

personalijuht