Ootame muuseumidelt ja etendusasutustelt ettepanekuid muukeelse info esitamist toetavate vahendite soetamiseks

20.12.2019 | 11:00

Alanud on ettepanekute kogumine muuseumidelt ja etendusasutustelt tehniliste vahendite soetamiseks muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamiseks ning etendusasutustelt NO99-le soetatud tehniliste vahendite kasutusse andmiseks.
    • Jaga

Alanud on ettepanekute kogumine muuseumidelt ja etendusasutustelt tehniliste vahendite soetamiseks muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamiseks ning etendusasutustelt NO99-le soetatud tehniliste vahendite kasutusse andmiseks.

7. jaanuaril 2020 kell 14.00 toimub Kultuuriministeeriumis ka „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ IV ettepanekute vooru infopäev. Voor on avatud kuni 20. jaanuarini.

„Eelmistes voorudes soetatud tehnika abil on eesti kultuuri saanud nautida tuhanded muud keelt rääkivad teatri- ja muuseumikülastajad. See on teinud meie kultuuriruumi suuremaks, ühiskonda sidusamaks ja riiki tugevamaks. Meil on rõõm ettevõtmisega jätkata ning leida seeläbi juurde häid partnereid,“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Ettepanekute voorus selgitatakse välja Eesti etendusasutuste ja muuseumide võimekus ja vajadus pakkuda oma programmi siin elavatele teisest rahvusest inimestele. Kvalifitseerunud ettepanekute ellu viimiseks kaasatakse partnerid, kelle kaasabil loodud lahendused aitavad eesti keelest erineva emakeelega inimestel osaleda Eesti kultuurielus.

Eelmistes voorudes esitati ettepanekud selle kohta, milliseid tehnilisi vahendeid on vaja muukeelsete programmide pakkumiseks. Näiteks etendusasutustel sünkroontõlke tehnika, subtitreerimismasinad, subtiitrite tablood, nutiseadmed ja -rakendused, muuseumidel audiogiidid ning vajalik tarkvara jms.

Ettepanekuid oodatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 20. jaanuariks 2020 aadressil min@kul.ee.

Neljanda vooru ettepanekute esitamise vormi saate alla laadida SIIT.

NO99 vahendite ettepanekute vormi saate alla laadida SIIT.

Neljanda vooru tingimused sätestab ministri 20.12.2019 käskkiri nr 208 ning NO99 vahendite edasiandmise tingimused ministri 20.12.2019 käskkiri nr 207.

Ettepanekuid võivad esitada etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduses toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2023 renditud etenduspaik, ja muuseumid, kes vastavad muuseumiseaduses sõnastatud muuseumi definitsioonile.

Lisainformatsioon:
Aleksandr Aidarov
Kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik
628 2226
aleksandr.aidarov@kul.ee