Muuseumid saavad tegevustoetust taotleda

08.12.2017 | 11:40

Kultuuriministeerium avas taotlusvooru "Muuseumide tegevustoetus", kust on võimalik taotleda tegevustoetust 2019. aastaks riigi asutatud sihtasutuste ja avalik-õiguslikele isiku muuseumidele ning munitsipaal-ja eramuuseumidele. Toetuste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2018.
    • Jaga

Kultuuriministeerium avas taotlusvooru "Muuseumide tegevustoetus", kust on võimalik taotleda tegevustoetust 2019. aastaks riigi asutatud sihtasutuste ja avalik-õiguslikele isiku muuseumidele ning munitsipaal-ja eramuuseumidele. Toetuste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2018.

Kultuuriministeerium eraldab toetusraha rahvuskultuuri jaoks oluliste ainevaldkondade muuseumidele, kelle tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele. Toetatakse muuseume, kes tegutsevad aastaringselt ning kelle muuseumikogu on kasutajatele soovi korral ligipääsetav. Toetuse saamiseks tuleb muuseumidel esitada pikaajaline arengukava koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga ning oluline tingimus on ka muuseumikogu eesmärgipärane täiendamine, mis lähtub muuseumi kogumispõhimõtetest.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse muuseumi tegevuse kestlikkust ja uuenduslikkust ning näituseprogrammi sisulist põhjendatust ja läbimõeldust. Arvesse võetakse ka kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arvu, kavandatavate publikatsioonide arvu ja nende sisulist põhjendatust, samuti kavandatavat muuseumikülastajate arvu. Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon lisaks muuseumi eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Täpsemalt saab taotlusvooru kohta lugeda SIIT.

Eve Rand

Kommunikatsiooniosakonna peaspestsialist