Marie Underi stipendiumi pälvis Märten Rattasepp

18.12.2012 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriminister Rein Lang kinnitas tänavuse Marie Underi stipendiumi saajaks Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kirjandus- ja teatriteaduse magistrandi Märten Rattasepa. 3000 euro suuruse stipendiumi eesmärk on edendada eesti kirjanduse uurimist ning toetada stipendiaadi enesetäiendamist.

Stipendiaadi valimisel hinnati taotleja uurimistegevust ja -teemasid ning stipendiumi kasutamise eesmärki. Märten Rattasepa puhul tõstis komisjon esile taotluse sisukat kattuvust stipendiumi eesmärkidega ning avaldatud kirjandusteaduslikke artikleid, sh Andres Ehini proosa käsitlust kogumikus „Täiskui“.

Märten Rattasepa uurimistöö on keskendunud Andres Ehini ja Jaan Krossi proosaloomingule. Ta on kirjutanud ka kirjanduskriitikat ning osalenud ettekannetega Liinakuru kirjandustudengite kevadkoolis.

Stipendiumikomisjoni kuulusid Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kirjanike Liidu ning Kultuuriministeeriumi esindajad.

Stipendiumi makstakse üks kord aastas riigile pärimise teel üle läinud Marie Underi autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasudest. Stipendiumi saamiseks esitati 5 taotlust.

2008. aastal pälvis Marie Underi stipendiumi Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kirjandus- ja teatriteaduse magistrant Johanna Ross.

Kultuuriministeerium

-