Margus Allikmaa: uueks ühiskondlikuks kokkuleppeks peaks saama kultuuri, spordi, hariduse ja teaduse eelisarendamine

29.11.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriminister Margus Allikmaa esines täna Tartus toimuval 5. Eesti spordi kongressil avakõnega, mille teemaks sport ja keskvalitsus.

Kultuuriminister Margus Allikmaa ütles viiendal spordi kongressil, et pärast seda, kui Eesti on saanud kutse NATO-sse ja Euroopa Liitu, võime rahulolevalt tõdeda, et üks suur rahvuslik prioriteet on sellega täidetud, kuid vajame uusi eesmärke. Minister pakkus välja, et uueks ühiskondlikuks kokkuleppeks võiks saada kultuuri, sealhulgas spordi, hariduse ja teaduse eelisarendamine – sellega tagame Eesti riigi jätkusuutliku arengu. Kultuuriminister kutsus üles esitatud seisukohta toetama.

Tartus toimuva spordi kongressi esimeses pooles räägiti spordi rollist ja tähtsusest ühiskonnas ning teisel poolel jätkub töö juba erinevates sektsioonides.

Kultuuriministeerium

-