Kultuuriminister Urmas Paet kinnitas uued ajaloo- ja arhitektuurimälestised

02.12.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriminister Urmas Paet  kinnitas ajaloomälestiseks Tallinnas Filtri teel asuva Kaitseväe kalmistu ning arheoloogiamälestiseks Narva linnas asuva asulakoha, mis paikneb Peetri platsi, Honoré bastioni põhjakülje, Narva jõe, Rakvere maantee ning  Sepa, Vabaduse, Tuleviku, Malmi ja Raja tänavate vahelisel alal.

Kultuuriminister Urmas Paeti sõnul on arheoloogiamälestisena kaitse alla võetud ala Narvas linna ajalooline keskus, kus olid linnuse territoorium ja kaitseehitised 13-17. sajandini.

Lisaks tunnistas minister arheoloogiamälestiseks Võrumaal asuva Vagula esimese asulakoha ja Ala-Vagula teise asulakoha ning arhitektuurimälestiseks Pärnu linnas asuva elamu Supeluse tänav 1 ning kehtestas kaitsevööndi Rapla maakonnas asuvale Raikküla mõisa kalmistule.

Kultuuriministeerium

-