Kultuuriminister Margus Allikmaa kinnitas Muuseuminõukogu uue koosseisu

06.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriminister Margus Allikmaa kinnitas Muuseuminõukogu uue koosseisu, sest Muuseuminõukogu põhimäärusest tulenevalt lõppesid nõukogu esimehe ja aseesimehe volitused, lisaks ei osalenud mõned liikmed nõukogu töös.

Muuseuminõukogu uude koosseisu kuuluvad Sirje Helme - Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja, Sirje Karis – Tartu Linnamuuseumi direktor, Toomas Kivimägi - Pärnu maavanem, Merike Lang - Eesti Vabaõhumuuseumi direktor, Ants Leemets – Sihtasutus Virumaa Muuseumid juhataja, Jaak Pihlak - Viljandi Muuseumi direktor Jaanus Plaat - Eesti Rahva Muuseumi direktor, Heivi Pullerits – Eesti Muuseumiühingu esimees, Aivar Põldvee – Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor, Urmas Selirand - Hiiumaa Muuseumi direktor, Kriste Sibul – Ennistuskoja Kanut direktor, Anton Pärn – Kultuuriministeeriumi asekantsler ja Ülle Reimets - Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik.

Muuseuminõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes. Muuseuminõukogu uus kooseis koguneb oma esimesele istungile lähiajal, et valida esimees ja aseesimees ning alustada tööd.

Muuseuminõukogu esimehena tegutses viimased kaks aastat Tartu Kunstimuuseumi direktor Heiki Pärdi ja aseesimehena Eesti Vabaõhumuuseumi direktor Merike Lang.

Kultuuriministeerium

-