Kultuuriminister ja TALO konsulteerisid kultuuritöötajate palkade üle

07.09.2021 | 12:44

Kultuuriminister Anneli Ott kohtus täna, 7. septembril Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO-ga. Kõne all oli kultuuritöötajate palgaperspektiiv 2022. aastal.
    • Jaga

„Palgatõusu ootus kultuuritöötajate seas on põhjendatud ja mõistetav nüüd, kui riigieelarve läbirääkimised on algamas. Me tahame kindlasti leida selleks võimalusi,“ kinnitas kultuuriminister Anneli Ott. „Riiklik palgalepe puudutab Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Sellepärast on väga tähtis, et palgapoliitika põhimõtteid selgitataks ka laiemalt, näeme siin suuremat koostöö vajadust ka kohalike omavalitsustega, kus tehakse samamoodi kultuuritööd,“ toonitas Ott.  

„Ametiühingul on kohustus seista oma liikmeskonna heaolu eest, see väljendub muu hulgas ka õiglases töötasus. Palgatõusu ootus kultuuritöötajate seas on suur, eriti olukorras, kus riigi keskmine palk on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Samale tasemele jäädes ei saaks me oma liikmesorganisatsioonidelt volitusi palgaleppe allkirjastamiseks,“ lisas Ago Tuuling

Valitsus otsustas kevadel riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel lisada kultuuritöötajatele ja kõrgema kategooria treenerite palgafondi 2 miljonit eurot. Palgafondi lõplik suurus sõltub majandusprognoosist, mida tutvustatakse 9. septembril, ja riigieelarve võimalustest ning läbirääkimiste tulemustest valitsuses. Palgafondi täpse jaotuse ja põhimõtted töötab välja Kultuuriministeerium. Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuse kokkulepe sõlmitakse aasta lõpus, kui riigieelarve eelnõu on Riigikogus seadusena vastu võetud. Kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär on praegu vähemalt 1300 eurot kuus riigiasutustes, riigi osalusega eraõiguslikes sihtasutustes ning avalik-õiguslikes asutustes. Tasustamise põhimõtted on olnud soovituslikud kõigile kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele nende haldusalluvusest või omandisuhtest sõltumata.

Brita Tuuling

kommunikatsiooniosakonna nõunik