Kultuuriministeeriumi muusikaprogrammid ootavad taotlusi

30.12.2011 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriministeerium kuulutab välja muusikaprogrammide “Muusikafestivalid” ning “Eraõiguslikud muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad” 2012. aasta taotlusvooru, taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar.

Programmist “Muusikafestivalid” toetatakse tegevusi, mis on vajalikud otseselt muusikafestivalide elluviimiseks. Toetust saavad taotleda eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kohaliku omavalitsuse ametiasutused või nende hallatavad asutused, kelle tegevusena on määratletud kontserdikorraldus või muusikakollektiivide tegevus ning  riiklikud-, avalik-õiguslikud-, munitsipaal- ja eramuusikaõppeasutused.
Programmi eesmärk on eesti professionaalse helikunsti jaoks oluliste muusikafestivalide järjepidevuse ja arengu tagamine ning oma loomingu tutvustamise võimaluste avardamine eesti interpreetidele ja heliloojatele.

Programmist „Eraõiguslikud muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad”  toetatakse tegevusi, mis on vajalikud otseselt regulaarse kontserttegevuse korraldamiseks. Toetust võivad taotleda eraõiguslikud  juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes korraldavad regulaarselt autorite ning esitajate loomingu avalikke esitusi kontsertide kujul.
Programmi eesmärgiks on tagada jätkusuutlikele ja kõrgvormis olevatele professionaalsetele eraõiguslikele muusikakollektiividele soodsad tingimused loominguga tegelemiseks. Ühtlasi edendada erinevate eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides, parandada professionaalse kontserdikorralduse arengut väljaspool Tallinna ning suurendada loovisikute võimalusi oma loomingu tutvustamisel ning elanikkonna võimalusi osasaamisel professionaalsetest muusikasündmustest.

Kultuuriministeerium eraldab 2012. aasta eelarvest programmile „Muusikafestivalid“  252 300 eurot ning programmile „Eraõiguslikud muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad“ 372 563 eurot.

Täpsema info programmi "Muusikafestivalid" kohta leiab SIIT

Täpsema info programmi "Eraõiguslikud muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad" kohta leiab SIIT

Kultuuriministeerium

-