Kultuuriministeerium toetab saarte kultuuri ligi 6500 euroga

09.12.2011 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriministeerium eraldas programmist “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond”  saarte kultuuri hoidvatele ja arendavatele projektidele ligi 6500 eurot.

Eestirootsi Akadeemia sai 19. sajandist pärit eestirootslasi käsitleva uurimuse „Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö“ tõlkimiseks 2000 eurot.  MTÜ-d  KadakMari.ee toetas Kultuuriministeerium käsitööalaste koolituste ja õpitubade läbiviimiseks 700 euroga. Kuressaare Linnavalitsusele eraldati Kuressaare Linnateatri jaoks näidendi „Legend Rüütlist“ tellimiseks 684 eurot. Hiiumaa Teabekapitalile eraldati koguteose „Hiiumaa“ ühe peatüki veebiversiooni avaldamiseks 600 eurot. MTÜ Aste Astmelt Edasi sai Saaremaa jõuluaja kombestiku tutvustavate teabepäevade korraldamiseks 600 eurot. Salme Vallavalitsust toetati Salme põhikooli projektinädala „Sõrve – minu kodu II: ettevõtlus ja kultuur“ läbiviimiseks 500 euro ulatuses. Vormsi säästva arendustegevuse ühing Ormse  sai 2012. aasta  Vormsi kultuuripäeva „Koduküla“ korraldamiseks 430 eurot. MTÜ-le Saaremaa Kunstistuudio eraldati saarte rahvusliku keraamika õpitubade  läbiviimiseks 400  eurot. MTÜ Meremaa sai Lümanda kooli algklasside folgirühma kavast „Jürist mihklisse“ videofilmi valmistamiseks 350 eurot ning MTÜ Kärdla Nukuteater sai projekti „Kärdla kalevivabriku ajalugu elavaks“ raames Kärdla nuku valmistamise õpitubade tarbeks200 eurot.

Kokku on Kultuuriministeerium programmist “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond” tänavu eraldanud  44176 eurot.

Kultuuriprogrammi “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond” eesmärk on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära. Programmi abil soovib Kultuuriministeerium kaasa aidata saarte vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ning arengule, kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamisele, eriti noorte sidumisele esivanemate keele ja kultuuripärandiga.

Programm hõlmab alljärgnevaid Eesti püsielanikega saari – Saaremaa, Hiiumaa, Kassari, Muhu, Vormsi, Abruka, Ruhnu, Prangli, Naissaar, Vilsandi, Osmussaar, Kõinastu, Kesselaid.

Sellest aastast on programmi lisatud ka endised eestirootsi rannikualad – Noarootsi ja Nõva vald.

Vaata ministri käskkirja toetuste eraldamise kohta siit

Vaata ministri käskkirja kevadiste toetuste eraldamise kohta siit

Kultuuriministeerium

-