Kultuuriministeerium soovib arendada loovtööstuse sektorit

15.12.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

 

Kultuuriminister Urmas Paet moodustas komisjoni, mille ülesandeks saab Eesti loovtööstuste sektori kaardistamine ning selle teadvustamine riigi arengus.

Kultuuriminister Urmas Paeti sõnul tuleb esmalt kaardistada loovtööstuste sektori hetkeseis ja arengupotentsiaal ning arendada koostööd kultuuri- ja majandusvaldkonna vahel. “Loovtööstusi seostatakse tihti kitsamalt kultuurivaldkonnaga, kuid see omab tähtsust kogu riigi majandusarengus. Tegemist on tõusva majandusharuga, millest tekkivaid võimalusi tuleb Eestil püüda ära kasutada nii kultuuris kui majanduselus” ütles Paet.

Komisjoni kuuluvad Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Briti Nõukogu Tallinna esinduse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kunstiakadeemia ning kultuuriministeeriumi esindajad.

Loovtööstused hõlmavad näiteks disaini, kirjastamist, televisiooni ja raadiot, muusikat, filmi, arhitektuuri, kauneid kunste ja käsitööd.

Kaardistamisprotsessi tulemusel valmib analüüs, mis annab ülevaate sektori arengupotentsiaalist ja osatähtsusest Eesti sotsiaalmajanduslikus arengus. Analüüs oleks aluseks poliitikameetmete väljatöötamisele tulevikus ning nii riiklike kui ka kohalike arengukavade koostamisele, mis arvestaks loovettevõtete olulisust, vajadusi ning võimalusi.

Kultuuriministri moodustatud töörühm plaanib esitada kaardistamise tulemused valitsusele edasiseks arutamiseks 2005. aastal.

Kultuuriministeerium

-