Kultuuriministeerium: senised investeeringuotsused on soodustanud kultuurielu arengut

21.12.2010 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Täna avalikustatud Riigikontrolli aruanne investeeringutoetuste jaotamisest tõstatab riigiüleselt olulisi teemasid nagu uusehitiste ülalpidamine või järjest kasvava järelevalvetööga toimetulek.

Kultuuriministeerium on seisukohal, et Riigikontrolli poolt välja toodud tähelepanekud investeeringutoetuste jaotamisel ei ole oluliselt mõjutanud kultuuri ja spordiobjektide projektide edenemist, maksumust ja hilisemat ekspluatatsiooni. Seni tehtud otsused ei ole seadnud ohtu kultuurisektori toimimist, pigem on need arengut soodustanud. Need on loonud tingimusi kultuuriga tegelemiseks ja sellest osasaamiseks, soodustanud ka tervislike eluviiside harrastamist Eesti elanike poolt.

Olukorras, kus prioriteediks on Euroopa struktuurivahendite maksimaalne kasutamine ainult investeeringuteks, puudutab uusehitiste ülalpidamiskulude katmise teema paljusid riigiasutusi. Kultuuriministeerium on tulnud nende vajaduste katmisega seni toime nii, et vajaminev lisaraha ei tuleks teiste asutuste või valdkondade arvelt. Seda enam, et riigieelarve muutub igal aastal, mõned kohustused lõpevad ja nende asemel saab võtta ette uusi projekte.

Erinevalt auditis välja toodud arvamusest on riigiasutustele suunatud investeeringuotsused kooskõlas nii Kultuuriministeeriumi strateegilise arengukava kui ka 1998. aastal kinnitatud kultuuripoliitika põhialustega, mis nõuavad riigi käitumist enda omandis olevate kultuuriasutuste suhtes heaperemehelikult ja perspektiivse omanikuna.

Kultuuri riiklikul rahastamisel on ka investeeringute mõttes prioriteediks tegevuste sisu, innovaatilisus ja rahvuskultuuriline tähendus. Kõik auditis esile toodud investeeringud omavad ühe asutuse või valdkonna piiridest laiemat mõju ja rikastavad kogu kultuurimaastikku.

Kultuuriministeerium on varasemalt järelevalvekordasid täiustanud vastavalt Riigikontrolli ettekirjutustele. Kultuuriministeeriumi eesmärk muuta otsuseprotsess veelgi läbipaistvamaks, selle nimel tuleb jätkata investeeringutoetuste jaotamise juhendite täiendamist.

Seega on kavas menetlusprotsessi veelgi täpsustada ja hakata olulisi etappe senisest veelgi põhjalikumalt dokumenteerima, sellega on juba alustatud.

Kultuuriministeerium

-