Uudis
    • Jaga

Kultuuriministeerium ootab kandidaate 2008. aasta Eesti Vabariigi kultuuri- ja spordipreemiate määramiseks kuni 10. jaanuarini 2009.

Kolm kultuuripreemiat määratakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning viis preemiat antakse 2008. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.
Info telefonil 6 282 220.

Riiklikud spordipreemiad määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest, kaks preemiat määratakse elutöö eest ning kuus preemiat aasta tulemuste eest.
Info telefonil 6 282 260.

Avaldused saata aadressile Kultuuriministeerium, Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.

Lisainfo:

Riigi kultuuripreemiate kandidaatide esitamise kord on kirjeldatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduses: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12787653

Riigi spordipreemiate kandidaatide esitamise korda kirjeldab Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 305: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=969179

Kultuuriministeeriumi pressiteated

Kultuuriministeerium

-