Kultuuriministeerium kuulutab välja konkursi spordiosakonna nõuniku kohale

22.07.2021 | 11:32

Kultuuriministeerium kuulutab välja konkursi spordiosakonna nõuniku ametikohale, kelle ülesanne on spordivaldkonna strateegilisele planeerimisele, vajaliku õigusruumi arendamisele ja ressursside kavandamisele kaasaaitamine ning valdkonna seisundi ja arengu hindamine. Konkurss kestab kuni 13. augustini.

Maris Pern

personalijuht