Kultuuriministeerium kuulutab välja konkursi Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktori leidmiseks

28.09.2021 | 15:33

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum on Kultuuriministeeriumi hallatav riigimuuseum, mille põhiülesanne on 19. sajandi kihelkonnakooliajaloo ja Oskar Lutsu "Kevadega" seotud kultuuriväärtusliku materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Konkurss kestab kuni 24. oktoobrini ning töökoht asub Palamusel Jõgevamaal.

Marju Reismaa

muuseuminõunik