Kinnitati kriteeriumid tiitlivõistluste finaalturniirile pääsenud võistkondade toetamiseks

15.12.2015 | 16:06

Valitsus kiitis kabinetiistungil heaks kultuuriminister Indrek Saare esitatud memorandumi, mis kinnitab  rahvusvaheliste tiitlivõistluste finaalturniirile pääsenud suurekoosseisuliste võistkondadele toetuse eraldamise kriteeriumid.
    • Jaga

Valitsus kiitis kabinetiistungil heaks kultuuriminister Indrek Saare esitatud memorandumi, mis kinnitab  rahvusvaheliste tiitlivõistluste finaalturniirile pääsenud suurekoosseisuliste võistkondadele toetuse eraldamise kriteeriumid.

2015. aastal oli Eesti esmakordselt ajaloos kahel korral esindatud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. „See erakordne saavutus Eesti spordis nõudis erakorralisi kulutusi riigieelarvest, sest suurte võistkonnaalade jõudmine finaalturniirile on olnud pigem erand kui reegel,“ selgitas kultuuriminister Indrek Saar.

„Vastavalt valitsuse kokkuleppele oleme koos Rahandusministeeriumiga välja töötanud tingimused, mille alusel edasipidi toetada kvalifitseerunud suurekoosseisulisi võistkondi, et anda sportlastele kindlustunne ja tagada nende maksimaalne ettevalmistus edukaks Eesti esindamiseks,“ ütles Saar.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste finaalturniirile kvalifitseerunud võistkonda toetatakse kuni 200 000 euroga. Kui tiitlivõistluste finaalturniirile kvalifitseerumine selgub järgmise riigieelarve menetlemise ajal, suunatakse toetus Kultuuriministeeriumi eelarvesse. Kui tiitlivõistluste finaalturniirile kvalifitseerumine selgub eelarveaasta jooksul, pöördub kultuuriminister reservi taotlusega valitsuse poole.

Toetust on võimalik taotleda täiskasvanud meeste ning naiste Euroopa- ja  maailma meistrivõistluste finaalturniiril ning olümpiamängudel osalemiseks ja ettevalmistumiseks.

Lisainformatsioon:
Margus Klaan
Spordiosakonna nõunik
Tel: 6282328
E-mail: margus.klaan@kul.ee

Aneth Rosen

kommunikatsiooni peaspetsialist