JUHENDID JA SUUNISED. Koroonaolukord ja kultuurivaldkond

13.03.2020 | 15:07

Seoses üleilmse koroonaohuga kehtivad avalikele üritustele mitmesugused kitsendused. Palume tutvuda reeglitega. Lehekülje viimane uuendus 22. juunil.
    • Jaga

Valitsus vaatab regulaarselt üle piirangute vajadust, tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast olulised kitsendused jäävad endiselt kehtima.

Valitsus otsustas alates 23. juunist kaotada ruumitäitumuse 50 protsendiline nõue kõikjalt siseruumidest, kus see seni kehtinud oli.

Valitsus otsustas leevendada alates 28. juunist COVID-19 piiranguid. Nii siseruumides kui ka välitingimustes tõuseb lubatud osalejate piirarv.

Sisetingimustes tohib hajutatuse nõuet üritustest ja tegevustest osa võtta kuni 1000 ja välitingimustes kuni 5000 inimest.

Osavõtjate piirarvu leevendused on valdkonnaülesed ja puudutavad sporti, liikumisüritusi, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja täiendõpet, samuti avalikke koosolekuid ja üritusi, kultuuri, tegevust kirikutes, meelelahutusteenuseid, saunu, spaasid, ujulaid.

Muuseumite ja näituste välialadele külastajate piirarvu enam ei kehtestata, kuid kui nende territooriumil korraldatakse üritusi, kehtivad sellele avalike ürituste  nõuded. See tähendab, et maksimaalne osavõtjate arv tohib olla kuni 5000 inimest.

Alates 28. juunist kasvavad ka piirarvud nendest avalikest üritustest ja tegevustest osavõtjatele, kus on tagatud nakkusohutus. Siseruumis tohib siis osa võtta kuni 6000 ja välitingimustes ühes päevas kuni 12 000 inimest, tingimusel, et inimene saab oma nakkusohutust tõendada.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee, korraldus avaldatakse ka Riigi Teatajas.

Tutvuge sellel lehel olevate juhenditega, kus nõuded on kirjeldatud detailselt (all). 

UUS

  • 2021. aasta kevadel süvenes koroonakriis. Lisaeelarvega tuleva kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus on 42 miljonit eurot. Raha taotlemise tingimuste väljatöötamine toimus paralleelselt riigi lisaeelarve kokkupanekuga. Lähemalt saab lugeda www.kul.ee/kriisiabi2021

  • Vabakutselistele loovisikutele on 2021. aastal toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus.  Siia alla arvatakse mistahes vormis tegutsevaid loovisikuid, kes ei pea olema ühegi loomeliidu liikmed. 

LÕPETATUD

  • Valitsus kinnitas 30. detsembril peetud e-istungil COVID-19 piirangute tõttu kannatada saanud valdkondade toetusmeetmete otsused. Neist mahukam osa puudutas Harjumaa ja Ida-Virumaa inimeste toetamist tööandjate kaudu. Loe lähemalt siit
  • Euroopa Komisjon kiitis 21. aprillil 2020 heaks Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavad, mille maht oli ühtekokku 75,5 miljonit eurot. Kokku oli otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavasid kaheksa. Nende hulka planeeriti otsetoetused ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad koroonaviirusest mõjutatud kultuuri- ja spordisektoris. Tegemist oli Euroopa Liidu ajutise raamistikuga, mis kehtis 2020. aasta lõpuni. 
  • Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus 2020. aastal oli ühtekokku 25 miljonit eurot. Väljamaksed toimusid juunist. Mõnes valdkonnas korraldati hilissuve ja sügise jooksul lisavoore.
  • Vähenenud töötasu hüvitist pakkus 2020. aastal Töötukassa summas 250 miljonit eurot.

Meelis Kompus

kommunikatsiooniosakonna juhataja