Esimene lõimumise häkaton – kuidas läks?

19.12.2017 | 10:30

Esmakordne lõimumise häkaton toimus 24.-25. novembrini Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Ettevõtmisega sooviti otsida uudseid ja põnevaid ideid sidusama ühiskonna loomiseks, samuti inimesi ja meeskondi, kellel on tahtmist ja pealehakkamist pakutud mõtteid ka ellu viia. Kuidas läks, kirjutab üks korraldajaid, Olga Sõtnik Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonnast.
    • Jaga

Esmakordne lõimumise häkaton toimus 24.-25. novembrini Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Ettevõtmisega sooviti otsida uudseid ja põnevaid ideid sidusama ühiskonna loomiseks, samuti inimesi ja meeskondi, kellel on tahtmist ja pealehakkamist pakutud mõtteid ka ellu viia. Kuidas läks, kirjutab üks korraldajaid, Olga Sõtnik Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonnast.

Üsna põhjendatult esitati Kultuuriministeeriumi facebooki lehel küsimus, mis on õigupoolest häkaton? See tuleneb ingliskeelsest sõnas hackathon, mille all mõistetakse piiratud ajaga üritust, kus meeskonnad töötavad konkreetsete ideede, probleemide ja lahenduste kallal. Häkatoni töövorm annab seega võimaluse saada värskeid rakendatavaid ideid piiratud lühikese aja jooksul.

Lõimumisvaldkond on juba olemuselt valdkondade piire ületav, seetõttu on vaja käsitleda väga mitmesuguseid teemasid ning kaasata erisuguse taustaga eksperte, praktikuid ja aktiivseid kodanikke.

Lõimumise häkatonil osales üle 40 inimese Tallinnast, Tartust, Narvast, Pärnust ja Kohtla-Järvelt. Nad moodustasid 10 meeskonda. Probleemid, mille kallal tööle hakati, olid keeleõppe, ühistegevuste korraldamise, kommunikatsiooni, spordi, hariduse, aga ka muudest valdkondadest. Esimesel päeval said meeskonnad küsida nõu mentoritelt nagu Helen Sildna, Juko-Mart Kõlar, Tarvo Sarnet, Jaanus Juss, Dmitri Pastuhhov ja Irene Käosaar.

Häkatoni võitjaks osutus arutelude päeva Bazar korraldustoimkond Narvast, kes saab oma plaanide elluviimiseks 3000 eurot. Bazar on kohalikele teemadele pühendatud arutelude päev, pisut arvamusfestivali moodi, kus elanikud saavad vabas õhkkonnas arutada linnavõimu, avaliku ja kolmanda sektori esindajatega aktuaalseid linnaelu probleeme ning esitada küsimusi. Kuna huvi sellise arutelude formaadi vastu on ka teistes linnades, otsustas Bazari meeskond luua vajaliku tehnilise IT-platvormi, et aktiivsed inimesed teisteski paikades saaksid seda kasutada oma probleemide arutamiseks. Juba praegu huvi on näidanud 4 omavalitsuse esindajat. Häkatonil saadud auhind lähebki selle platvormi loomiseks, kus kohalikud aktivistid saavad oma linna arutelude korraldamiseks teavet ja vahendeid.

2500-eurose tšeki omanikuks said Lasnamäe noored MTÜst Youth Active, kes on juba omaalgatuslikult alustanud Human Library idee elluviimist. Noored kaasavad inimesi, kelle unikaalsed lood ja kogemused ärgitavad kaasinimest mõistvusele ning aitavad üle saada stereotüüpidest ja vaenust. Lisaks rahalisele auhinnale saab see projekt toetuse ka Telliskivi Loomelinnakult, kus asuvas Erinevate Tubade Klubis saab just sedasama üritust läbi viia.

1500 eurot otsustas žürii anda Tervishoiumuuseumile, kelle eesmärk on korraldada eesti ja vene emakeelega gümnaasiumiõpilastele tervisefestival TerviSEKS. 500 eurot aga otsustas žürii anda Lasnamäe noortele MTÜst Youth Progress, kellel on innovaatiline idee, kuidas panna eesti ja vene emakeelega noored üksteisele õpetama elus vajalikke oskusi.

Žüriisse kuulusid kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar, Telliskivi loomelinnaku asutaja Jaanus Juss, siseministeeriumi osakonnajuhataja asetäitja Liana Roosmaa ja Prototroni rahastu juht Jana Pavlenkova.

Piret Hartman, mis saab edasi, kuidas pakutud ideed ellurakendamise korral meie lõimumisele kaasa aitavad?

“Lõimumisvaldkonna jaoks on olulised nii head ideed kui ka inimesed, kes neid ellu viivad. Mida enam on kaasatud eri valdkondi ja laiem n-ö lõimujate koalitsioon, seda enam õnnestub meil pürgimine sidusa ühiskonna poole. Häkatonil rahalise autasu saanud projektid aitavad kaasa sellele, et ühiskonnas olulistel teemadel omavahel räägitaks, arutletaks, küsitaks. Avatud õhkkonda on võimalik luua siis, kui saame oma hirmudest rääkida, teinetest kuulata ja seeläbi paremini mõista. Usun, et just need ideed ja projektid aitavad meid hästi edasi. Mul on ka hea meel selle üle, et lisaks võidumeeskondadele suutsime tuua täna uuele koostööplatvormile oma valdkonna juurde tublisid aktiivseid inimesi, kes häkatonil omavahel võrgustusid ning planeerivad ühiseid tegevusi ka tulevikus.”

Auhinnafondi panid välja Briti Nõukogu ja Integratsiooni Sihtasutus, Häkatoni  korraldasid Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus (INSA).

Olga Sõtnik

kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist