Eesti Vabariigi kultuuripreemiate ja spordipreemiate kandidaate saab esitada 10. jaanuarini 2003.

05.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga


10. jaanuarini 2003. saab kultuuripreemiate komisjonile esitada Eesti Vabariigi kultuuripreemiate kandidaate. Välja antakse kaks preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning viis preemiat antakse 2002. a avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.

Ettepanekuid preemia saajate kohta võivad esitada loomeliidud, samuti juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus, preemia senised laureaadid ning kohalikud omavalitsused.

Eesti Vabariigi spordipreemiad määratakse füüsilisele isikule, välja antakse kaks elutööpreemiat, mille määramisel arvestatakse isiku aastatepikkust panust Eesti sporti ja kuue aastapreemia määramisel arvestatakse eelmise kalendriaasta jooksul saavutatud sportlikke tulemusi.

Spordipreemiate kandidaate võivad esitada ministeeriumid, maavalitsused, kohalikud omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus.

Kirjalikud ettepanekud preemiate esitamiseks tuleb saata või tuua Kultuuriministeeriumi kantseleisse, Suur-Karja 23.

Preemiad antakse üle 24. veebruaril 2003. aastal.

Kultuuriministeerium

-