Eesti Rahva Muuseumi direktorina jätkab Krista Aru

14.12.2010 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriminister Laine Jänes kinnitas konkursikomisjoni ettepanekul Krista Aru teiseks ametiajaks Eesti Rahva Muuseumi direktoriks.

Krista Aru on juhtinud Eesti Rahva Muuseumi alates 2006. aasta algusest, enne seda töötas ta kümme aastat Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina. Krista Aru on varasemalt töötanud õppejõuna Tartu Ülikooli ajakirjanduse osakonnas ning olnud Tartu raadiojaama Q peatoimetaja.

Krista Aru on Eesti Rahvusarhiivi teadusnõukogu, Muinsuskaitse Nõukogu, Eesti Muuseuminõukogu, Eesti Maaülikooli kuratooriumi liige. 2010. aastal kaitses Krista Aru Tallinna Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi. 2005. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia tulemusliku töö eest eesti humanitaarkultuuri arendamisel, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimisel ja kujundamisel teaduse tippkeskuseks.

Muuseumidirektor vastutab muuseumi igapäevase ja strateegilise juhtimise eest. Peamiseks ülesandeks on muuseumi sisulise- kui ka majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kultuuriministeerium korraldas konkursi Eesti Rahva Muuseumi direktori ametikohale seoses direktori tähtajalise töölepingu peatse lõppemisega.

Krista Aru teine ametiaeg Eesti Rahva Muuseumi direktori ametikohal algab 2. jaanuaril 2011.

Kultuuriministeerium

-