Eesti autoriõiguse seadus on kümne aastane

12.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Täna toimus Kultuuriministeeriumis autoriõiguse seaduse kümnendale aastapäevale pühendatud kohtumine, kus osales kultuuriminister, seaduse tollased tegijad, autoriõiguse asjatundjate komisjoni liikmeid ning teised autoriõiguse spetsialistid.

Kultuuriminister Margus Allikmaa kinnitas sissejuhatuses, et selle seaduse vastuvõtmisega väärtustas Eesti riik intellektuaalomandi kaitset, tunnustas inimeste loometöö viljade kaitsmise vajadust ning riigi rolli ja vastutust selle tagamisel.

"Autoriõiguse seadus on ka täna aluseks Eesti riigi tegevusele intellektuaalomandi kaitse korraldamisel ja võin kinnitada, et riik peab seda jätkuvalt väga tähtsaks ja tõsist lähenemist väärivaks töölõiguks, milles Kultuuriministeeriumil ja Vabariigi Valitsuse moodustatud autoriõiguse asjatundjate komisjonil on suur osa", lisas minister.

Tartu Ülikooli Õigusinstituudi professor, Euroopa Nõukogu Meediakomitee intellektuaalomandi ekspertgrupi liige Heiki Pisuke andis põhjaliku ülevaate autoriõiguse seaduse loomisprotsessist.

Autoriõiguse asjatundjate komisjoni esimehe Peeter Sookruusi sõnul võib täna tõdeda, et vastav seadusandlus on üldjoontes korrektne, vaid hoiakute ja väärtuste osas on arenguruumi. "Me peame mõistma, et riik kaitseb läbi autoriõiguse seaduse autorite loometööd nagu seda kõikjal maailmas aktsepteeritakse", rõhutas Sookruus.

Kohtumisel andsid Kultuuriministeeriumi meedia ja autoriõiguse osakonna esindajad veel ülevaate avalikest raamatukogudest laenutamise eest autoritele tasu maksmine korrast ning autoritele ja kirjastajatele tasu kogumisest teoste paljundamise eest -seega nendest määrustest ja alles väljatöötamist ootavast süsteemist, mis rakenduvad aastatel 2003. ja 2004.

Eestis autoriõiguse seadus võeti Riigikogus vastu 11. novembril 1992 a. See oli esimene autoriõiguse seadus Eestis üldse.

Kultuuriministeerium

-