Avanes väliseesti kultuuriühingutele suunatud projektikonkurss

21.12.2015 | 16:28

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas esmakordselt väliseesti kultuuriühingutele  suunatud projektikonkursi, et toetada eesti keele ja kultuuri säilimist väliseesti kogukondades ning elavdada väliseestlaste osalemist Eestis toimuvatel kultuurisündmustel. Projekte oodatakse kuni 28. jaanuarini 2016.
    • Jaga

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas esmakordselt väliseesti kultuuriühingutele  suunatud projektikonkursi, et toetada eesti keele ja kultuuri säilimist väliseesti kogukondades ning elavdada väliseestlaste osalemist Eestis toimuvatel kultuurisündmustel. Projekte oodatakse kuni 28. jaanuarini 2016.

„Konkursil osalemine pakub väliseestlastele võimalust tegeleda eesti kultuuriga asukohamaal, tihendada kontakte ja infovahetust Eestis elavate loomeinimestega ning olla enam kaasatud olulistesse Eestis toimuvatesse kultuurisündmustesse,“ selgitas Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Konkursi üldeelarve on 40 000 eurot. Ühe projekti minimaalne toetussumma on 400 eurot ja maksimaalne 8000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2016 kell 16.00.

Lisainformatsiooni väliseesti kultuuriühingute projektikonkurssi kohta leiab MISA kodulehelt SIIT.

Projektikonkurss aitab ellu viia riikliku arengukava „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ eesmärke – toetada eestluse säilitamist ja arendamist väljaspool Eestit. Programmi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Arenduskeskuse partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee 
 

Ann Asser

kommunikatsioonijuht