Avanes taotlusvoor "Eesti kirjandus

24.12.2016 | 12:40

Kultuuriministeerium võtab vastu taotlusi "Eesti kirjandus" 2017. aasta taotlusvooru. Taotlusvooru eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumise toetamine ja eesti kirjanduse populariseerimine. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2017.
    • Jaga

Kultuuriministeerium võtab vastu taotlusi "Eesti kirjandus" 2017. aasta taotlusvooru. Taotlusvooru eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumise toetamine ja eesti kirjanduse populariseerimine. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

  • Eesti kirjanduse eksporti ja rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi,
  • rahvusvahelise mõõtmega kirjandusfestivalide ja ürituste läbiviimist Eestis,
  • eesti kultuuri tutvustava võõrkeelse perioodika väljaandmist
  • Eesti kirjanike esinemisi raamatukogudes ja koolides.

Toetust võivad taotleda Eesti registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlemise täielikke tingimusi ning taotlusi läbivaatava komisjoni koosseisu saab vaadata SIIN.

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn. Taotluse esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

 

Lisainfo

Asta Trummel
kirjandusnõunik
Telefon 628 2223
Asta.Trummel@kul.ee

Kai-Ines Nelson

kommunikatsiooninõunik