Algab spordi arengustrateegia koostamine

11.12.2012 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) alustavad spordipoliitika prioriteete käsitleva arengustrateegia „Eesti sport 2020“ väljatöötamist, täna allkirjastasid osapooled vastavasisulise ühiste kavatsuste protokolli.

Kultuuriminister Rein Lang märkis, et pikaajaline arengustrateegia hõlmab nii tipp- kui harrastussporti ning selle koostamiseks kavatsetakse analüüsida nii Euroopa kui ka teiste riikide loodud sarnaseid spordistrateegilisi dokumente.

”Arengustrateegias  kirjeldatakse Eesti spordipoliitika põhisuunad aastani 2020.  Selle koostamisse kaasame kogu spordiüldsuse ning selle üks peamiseid eesmärke on ka koostöö määratlemine spordiga tegelevate organisatsioonide vahel,” märkis Lang. 

EOK presidendi Neinar Seli sõnul tuleb arengustrateegias lisaks prioriteetide sõnastamisele määratleda ka nende rakendamise eest vastutajad. „Täna on teemasid, mis kukuvad kuskile vahepeale, eikellegimaale. Kui me lisaks sõnadele soovime näha ka tegusid ja tulemusi, peab vastutus olema senisest täpsemalt määratletud ning Eesti spordile peab tekkima selge eestvedaja,” tähendas Seli.

Arengustrateegia koostamine algab Kultuuriministeeriumi ja EOK  eestvedamisel 2013. aastal ning selle väljatöötamiseks moodustatakse komisjon.

Arengustrateegia „Eesti sport 2020“ täitmisest antakse ülevaade2014. aastaEesti Spordi Kongressil.

Kultuuriministeerium

-