Alates 1. jaanuarist 2022 muutuvad vabakutselise loovisiku loometoetuse tingimused

17.09.2021 | 15:41

Kuni 1. jaanuarini 2022. aastal kehtivad loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused, millega 2021. aastal leevendati loometoetuse taotlemise tingimusi.
    • Jaga

See tähendab, et alates 1. detsembrist 2021 tohib loometoetusele lisaks teenida 292 eurot. Töövõimetoetus või osalise töövõime kaotuse korral makstav töövõimetuspension tohib alates 1. jaanuarist 2022 olla 292 eurot.

Samuti taastub alates 1. jaanuarist 2022 seaduse nõue, et kahe loometoetuse vahel peab olema 2 aastat pausi.

Tuletame ka meelde, et loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.

2021. aastaks eraldatud loometoetuse vahendite lõppemise korral saab uusi loometoetuse taotlusi hakata esitama alates 01.01.2022 kell 00:00. Rõhutame, et taotluste järjekord kujuneb vastavalt sellele, mis kell taotleja taotlus on meie süsteemi saabunud (ja mitte vastavalt taotluse saatmise hetkele).

Marion Selgall da Silva

peaspetsialist