Alanud merekultuuriaasta kutsub üles olema näoga mere poole

30.12.2015 | 08:15

Eile, 29. detsembril Lennusadamas toimunud galal anti kultuuriministeeriumi poolt ellu kutsutud traditisioonilise teema-aasta teatepulk sümboolselt üle muusika-aastalt merekultuuriaastale. Merekultuuriaasta, mille tunnuslause on „Näoga mere poole“,  on pühendatud merega seotud tavadele ja kommetele ning mere ääres ja merega koos elamise kunstile. Teema-aasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Merekultuuriaasta programmi eestvedaja on Eesti Meremuuseum. 
    • Jaga

Eile, 29. detsembril Lennusadamas toimunud galal anti kultuuriministeeriumi poolt ellu kutsutud traditisioonilise teema-aasta teatepulk sümboolselt üle muusika-aastalt merekultuuriaastale. Merekultuuriaasta, mille tunnuslause on „Näoga mere poole“,  on pühendatud merega seotud tavadele ja kommetele ning mere ääres ja merega koos elamise kunstile. Teema-aasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Merekultuuriaasta programmi eestvedaja on Eesti Meremuuseum.
 

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul kajastub eestlaste kui rannarahva eriline merekultuur meie ainelises ja vaimses kultuuripärandis. „Väike Eesti rahvas on oma ajaloo, kultuuri ja  looduse poolest rikas ja merel on selles kanda suur roll. Meri ei ole pelgalt vesi meie ümber, vaid on osa meie kultuurist, meie identiteedist, tööst, toidulauast, haridusest ja traditsioonidest,“ ütles Saar. „Loodan, et merekultuuriaasta toob meid kõiki rohkem mere äärde ja merele lähemale – nii otseses kui kaudses tähenduses“ lisas kultuuriminister. 

Merekultuuriaasta eestvedaja, Eesti Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul kaasatakse teema-aasta läbiviimisel  erinevaid merendusvaldkonnaga seotud osapooli. „Merekultuuriaasta pakub mitmekülgset ja laiahaardelist programmi, milles on nii harivat sisu, meelelahutuslikku ajaviidet, praktilisi töötubasid, diskussioonipaneele kui ka sportlikke meretegevusi,“ ütles Dresen. “Meie jaoks on merekultuuriaasta eestvedamine eelkõige suur au ja tunnustus muuseumi pikaajalisele ja järjepidevale tööle. See näitab, et merekultuuri väärtustamine, hoidmine ja edasiviimine on olulise tähtsusega ka riigi tasandil,” lisas meremuuseumi direktor.

Merekultuuriaasta programmi kontseptsioon tugineb neljale temaatilisele lainele.  Jaanuaris ja veebruaris tuuakse esile pärandi- ja kultuuriteemad. Kevadel, märtsist maini,  on fookuses mereohutus ja -haridus. Juunist augustini kutsub merekultuuriaasta programmi suvine laine kõiki mere äärde ja merele aktiivselt puhkama ja vaba aega sisustama. Septembrist kuni novembrini on päevakorral tuumakad arutelud Eesti kui mereriigi tuleviku üle. Merekultuuriaasta programmiga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Merekultuuriaasta programmi avalik tutvustamine Eesti Meremuuseumi poolt toimub 7. jaanuaril kell 14.00 Lennusadamas, kuhu on oodatud kõik meresõbrad.

Kultuuriministeerium toetab merekultuuriaasta läbiviimist 200 000 euroga.
Varasemate teema-aastatega on võimalik tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel.

Lisainfo merekultuuriaasta programmi kohta:
Karen Jagodin
merekultuuriaasta 2016 projektijuht
5238113
karen@meremuuseum.ee
www.merekultuur.ee
 

Kai-Ines Nelson

kommunikatsiooninõunik