2005. aastal jätkub lõunaeesti kultuuri toetamise programm

28.12.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriminister Urmas Paet moodustas komisjoni, kelle eestvedamisel jätkub riiklik programm “Lõunaeesti keel ja kultuur 2005-2009”.

Kultuuriminister Urmas Paeti sõnul on programm jagatud neljaks suuremaks valdkonnaks – tänapäeva kultuur, ajakirjandus, kooliharidus ja teadusuuringud. “Eelseisval perioodil tuleb asetada rõhk kõige olulisemale, milleks on näiteks lastele suunatud looming nagu mitmesugused lasteraamatud, animafilmid ja lastelaulud”, lisas minister Paet.

 “Lõunaeesti keel ja kultuur 2005-2009” programminõukogusse kuuluvad Võru Instituudi direktor Külli Eichenbaum, Võro Seltsi liige Kalle Eller, Meremäe Vallavalitsusest arendusnõunik Aare Hõrn, teleajakirjanik Silvia Karro, Mulgi Kultuuri Instituudi juhatuse esinaine Alli Laande, Tartu Ülikool eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna juhataja Karl Pajusalu, Haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik Jüri Valge ning kultuuriministeeriumist rahvakultuurinõunik Eino Pedanik ja kirjandusnõunik Asta Trummel.

Nõukogu otsustab programmi vahendite jaotuse, mis eraldatakse konkursi raames laekunud projektidele. Nõukogul on õigus ka iseseisvalt algatada programmi eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi, samuti muuta erinevate valdkondade rahastamise proportsioone lähtuvalt konkreetsete projektide edukusest.

Kultuuriministeerium eraldab 2005. aastal lõunaeesti kultuuri toetamise programmile 2,5 miljonit krooni.

Kultuuriministeerium

-