Riigi kultuuripreemiate komisjon

Riigi kultuuripreemiate komisjon on määratud Vabariigi Valitsuse 16.11.2017 korraldusega nr 338. Komisjoni pädevuses on kultuuripreemia ettepanekute läbiarutamine, esitatud töödega tutvumine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks.

Vabariigi Valitsuse 16.11.2017 korraldus nr 338

Kultuuripreemiate komisjoni koosseis:
 

 • Kultuuriminister, komisjoni esimees
 • Maria Arusoo  
 • Luule Epner  
 • Tõnis Kahu  
 • Katrin Koov  
 • Tiina Lokk-Tramberg  
 • Toomas Luhats  
 • Iris Oja  
 • Peeter Pere  
 • Johanna Ross 
 • Jaanus Samma  
 • Triin Soone  
 • Triinu Tamm

Viimati uuendatud 03.12.2020